تبلیغات
fiziolozhy.mihanblog.com

fiziolozhy.mihanblog.com
دانستنی های علمی راجع به بدن انسان 
نویسندگان

ناباروری

پژوهشکده رویان : ناباروری عبارتست از ناتوانی یك زوج در باردار شدن پس از یك سال رابطه جنسی بدون جلوگیری از بارداری. این مشکل که در ده تا پانزده درصد از زوج ها دیده می شود ، می تواند مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشد.

حدود 40% از مشكلات ناباروری مربوط به مردان، 40% مربوط به زنان و حدود10% مربوط به هر دو است. در حدود 10% از زوج ها نیز عامل ناباروری مشخص نیست. به عبارت دیگر در این زوج ها هر دو نفر با توجه به انجام آزمایش های موجود مشكلی ندارند ولی به علل نامشخصی بچه دار نمی شوند.

طی دو دهه اخیر گام های بلندی در رابطه با تشخیص و درمان ناباروری برداشته شده است و حدود 65 درصد از زوج های نابارور با استفاده از روش های موجود صاحب فرزند شده اند.


علل ناباروری در زنان

1) اختلال در تخمك گذاری

اختلال در تخمك گذاری، علت عمده ناباروری در زنان است. به طوری كه 39% علل ناباروری زنان مربوط به این مسئله است . بدون عمل تخمك گذاری لقاح انجام نمی شود و بنابراین زن باردار نمی شود . بعضی از زن ها ممكن است تخمك گذاری نكنند و یا به طور نامنظم و كم تخمك گذاری كنند و بنابراین ممكن است یا عادت ماهیانه نداشته باشند و یا عادت ماهیانه آنها كم و نامنظم باشد و حتی بعضی خانم ها با آنكه دارای عادت ماهیانه منظم هستند، دارای اختلال در تخمك گذاری هستند.


2) اختلال در لوله های رحمی

در بعضی زنان، لوله های رحمی به طور كامل و یا ناقص بسته است. در نتیجه اسپرم به تخمك نمی رسد. بسته بودن لوله های رحمی می تواند به دلیل عفونت، آندومتریوز و یا چسبندگی هایی پس ازعمل جراحی باشد. همچنین ممكن است این لوله ها پس از یك حاملگی خارج رحمی بسته شوند. در كشورهای در حال توسعه نسبت به كشورهای توسه یافته به علت شیوع بیماری های عفونی دستگاه تولیدمثلی، میزان اختلال در لوله های رحمی بیشتر است. به طور كلی 30% علل ناباروری زن ها مربوط به اختلال در لوله های رحمی است .


3) آندومتریوز

آندومتریوز، حالتی است كه در آن سنگفرش رحم (آندومتر)‌ رشد می کند و از رحم هم فراتر می رود و لوله های رحمی را نیز می پوشاند و حتی آنها را می بندد و در عمل تخمك گذاری اختلال به وجودمی آورد. آندومتریوز علت 13% موارد ناباروری است و حدود 70% زنان دارای آندومتریوز، نابارور هستند.


4)‌اختلال درگردن رحم یا رحم

ناهنجاری های گردن رحم می تواند سبب ناباروری شود كه از آن جمله می توان به مشكلات مربوط به ساختمان بدن، عفونت های گردن و رحم و یا كیفیت نامناسب ترشحات رحم اشاره كرد. از طرفی تومورهای بدخیم رحم و یا بعضی جای زخم های موجود در دیواره رحم مسبب ناباروری است.


5)‌ مشكلات دستگاه ایمنی بدن

مشكلات مربوط به دستگاه ایمنی بدن و عوامل ایمونولوژیك نقش مهمی در ایجاد ناباروری دارند. تشخیص و درمان اینگونه بیماران مشكل است. در بعضی خانم ها،‌ علیه اسپرم مرد ماده ای بنام آنتی بادی ترشح می شود كه اسپرم ها را از بین می برد و یا آنها را غیرفعال می كند و یا حتی سبب سقط خود به خود در بعضی از آبستنی ها می شود.


علل ناباروری در مردان

1)اختلالات مربوط به اسپرم

به طور طبیعی، در بیضه مرد اسپرم تولید می شود و به هنگام انزال از وی خارج می شود. اگر در موارد زیر اختلالی باشد، شانس لقاح كم شده و مرد نابارور محسوب می شود.

• ‌تعداد كم اسپرم

• عدم بلوغ اسپرم

• شكل غیرطبیعی اسپرم

• عدم توانایی حركت مناسب اسپرم

عواملی كه بر تعداد، شكل،‌ بلوغ و حركت اسپرم تأثیر منفی دارند عبارتند از:

• بیماری های عفونی: بیماری های عفونی با شرایط التهابی نظیر بیماری اوریون سبب عفونت مجاری تناسلی یا التهاب و از بین رفتن بیضه ها در مرد می شوند. حدود 25% مردانی كه بعد از بلوغ دچار اوریون می شوند نابارور می شوند.

• ‌اختلالات هورمونی

• اختلالات هورمونی سبب حدود 5-2% مشكلات ناباروری در مردان می شود. تولید نامناسب هورمون های FSH و LH بر تولید هورمون مردانگی یا تستوسترون و تولید اسپرم تأثیر دارند.

• مشكلات مربوط به دستگاه ایمنی بدن

• در بدن بعضی مردان علیه اسپرم خودشان ماده ای به نام آنتی بادی تولید می شود كه سبب كاهش حركت اسپرم یا به هم چسبیدن آنها می شود.


2)‌ ناهنجاری های مربوط به ساختمان بدن

بعضی عوامل نظیر بسته بودن لوله های خروج اسپرم (دفران، اپیدیدیم)‌ سبب ناباروری در مردان می شود . بسته شدن لوله های خروج اسپرم می تواند به علل مادرزادی، نقص ژنتیكی، عفونت ها یا التهاب های دستگاه ادراری – تناسلی باشد. البته جای جراحی های قبلی نیز می تواند این لوله ها را ببندند.

از جمله عوامل دیگر ناباروری در مردان واریكوسل است. در این حالت رگهای درون كیسه بیضه متسع می شود و كیفیت اسپرم كاهش می یابد.

3)‌ عوامل دیگر

عوامل دیگری نظیر ناتوانی جنسی و یا انزال زودرس نیز می تواند عامل ناباروری در مردان باشد.


‌علل ناباروری ژنتیکی

علل ناباروری اعم از مشکلات هورمونی و چاقی تا غیر طبیعی بودن سلول های جنسی (تخمک و اسپرم) همگی می تواند به نوعی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی باشد. برای مثال استعداد چاقی، ابتلا به عفونت و حتی لزوم انجام یک جراحی که به ناباروری می انجامد همگی هر چند کوچک می توانند به عوامل ژنتیکی مربوط باشند. امروزه مطالعات بر روی ژنهای خاص در انسان و مدل های آزمایشگاهی تا حدودی تاثیر عوامل ژنتیکی بر ناباروری را آشکار ساخته اند.

بعضی از عوامل ژنتیکی بر ناباروری مردان تاثیر می گذارند، در حالی که بعضی عوامل دیگر بر روی هر دو جنس و یا فقط بر روی زنان تاثیر گذارند. برای مثال جابجایی های کروموزومی می تواند بر روی مردان و زنان تاثیر بگذارد اما سندروم کلاین فلتر که در آن ترکیب کروموزوم های جنسی به صورت XXY در می آید تنها مختص مردان است و سندروم ترنر که در آن بیمار فقط دارای کروموزوم جنسی X است تنها مختص زنان است.


عوامل ناشناخته

گاه ممكن است پس از یك معاینه دقیق پزشكی، زن و شوهر كاملا‌ سالم تشخیص داده شوند ولی به علل ناشناخته بارور نشوند. اگرچه معمولا بعد از دو سال تعداد زیادی از این زوج ها بچه دار می شوند، اما تعدادی از آنها حتی بعد از گذشت سه سال بدون استفاده از روش های پیشگیری بچه دار نمی شوند، در این صورت باید تحت درمان قرار بگیرند.

ناباروری چیست ؟

 

پژوهشکده رویان : ناباروری عبارتست از ناتوانی یك زوج در باردار شدن پس از یك سال رابطه جنسی بدون جلوگیری از بارداری. این مشکل که در ده تا پانزده درصد از زوج ها دیده می شود ، می تواند مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشد.

حدود 40% از مشكلات ناباروری مربوط به مردان، 40% مربوط به زنان و حدود10% مربوط به هر دو است. در حدود 10% از زوج ها نیز عامل ناباروری مشخص نیست. به عبارت دیگر در این زوج ها هر دو نفر با توجه به انجام آزمایش های موجود مشكلی ندارند ولی به علل نامشخصی بچه دار نمی شوند.

طی دو دهه اخیر گام های بلندی در رابطه با تشخیص و درمان ناباروری برداشته شده است و حدود 65 درصد از زوج های نابارور با استفاده از روش های موجود صاحب فرزند شده اند.


علل ناباروری در زنان

1) اختلال در تخمك گذاری

اختلال در تخمك گذاری، علت عمده ناباروری در زنان است. به طوری كه 39% علل ناباروری زنان مربوط به این مسئله است . بدون عمل تخمك گذاری لقاح انجام نمی شود و بنابراین زن باردار نمی شود . بعضی از زن ها ممكن است تخمك گذاری نكنند و یا به طور نامنظم و كم تخمك گذاری كنند و بنابراین ممكن است یا عادت ماهیانه نداشته باشند و یا عادت ماهیانه آنها كم و نامنظم باشد و حتی بعضی خانم ها با آنكه دارای عادت ماهیانه منظم هستند، دارای اختلال در تخمك گذاری هستند.


2) اختلال در لوله های رحمی

در بعضی زنان، لوله های رحمی به طور كامل و یا ناقص بسته است. در نتیجه اسپرم به تخمك نمی رسد. بسته بودن لوله های رحمی می تواند به دلیل عفونت، آندومتریوز و یا چسبندگی هایی پس ازعمل جراحی باشد. همچنین ممكن است این لوله ها پس از یك حاملگی خارج رحمی بسته شوند. در كشورهای در حال توسعه نسبت به كشورهای توسه یافته به علت شیوع بیماری های عفونی دستگاه تولیدمثلی، میزان اختلال در لوله های رحمی بیشتر است. به طور كلی 30% علل ناباروری زن ها مربوط به اختلال در لوله های رحمی است .


3) آندومتریوز

آندومتریوز، حالتی است كه در آن سنگفرش رحم (آندومتر)‌ رشد می کند و از رحم هم فراتر می رود و لوله های رحمی را نیز می پوشاند و حتی آنها را می بندد و در عمل تخمك گذاری اختلال به وجودمی آورد. آندومتریوز علت 13% موارد ناباروری است و حدود 70% زنان دارای آندومتریوز، نابارور هستند.


4)‌اختلال درگردن رحم یا رحم

ناهنجاری های گردن رحم می تواند سبب ناباروری شود كه از آن جمله می توان به مشكلات مربوط به ساختمان بدن، عفونت های گردن و رحم و یا كیفیت نامناسب ترشحات رحم اشاره كرد. از طرفی تومورهای بدخیم رحم و یا بعضی جای زخم های موجود در دیواره رحم مسبب ناباروری است.


5)‌ مشكلات دستگاه ایمنی بدن

مشكلات مربوط به دستگاه ایمنی بدن و عوامل ایمونولوژیك نقش مهمی در ایجاد ناباروری دارند. تشخیص و درمان اینگونه بیماران مشكل است. در بعضی خانم ها،‌ علیه اسپرم مرد ماده ای بنام آنتی بادی ترشح می شود كه اسپرم ها را از بین می برد و یا آنها را غیرفعال می كند و یا حتی سبب سقط خود به خود در بعضی از آبستنی ها می شود.


علل ناباروری در مردان

1)اختلالات مربوط به اسپرم

به طور طبیعی، در بیضه مرد اسپرم تولید می شود و به هنگام انزال از وی خارج می شود. اگر در موارد زیر اختلالی باشد، شانس لقاح كم شده و مرد نابارور محسوب می شود.

• ‌تعداد كم اسپرم

• عدم بلوغ اسپرم

• شكل غیرطبیعی اسپرم

• عدم توانایی حركت مناسب اسپرم

عواملی كه بر تعداد، شكل،‌ بلوغ و حركت اسپرم تأثیر منفی دارند عبارتند از:

• بیماری های عفونی: بیماری های عفونی با شرایط التهابی نظیر بیماری اوریون سبب عفونت مجاری تناسلی یا التهاب و از بین رفتن بیضه ها در مرد می شوند. حدود 25% مردانی كه بعد از بلوغ دچار اوریون می شوند نابارور می شوند.

• ‌اختلالات هورمونی

• اختلالات هورمونی سبب حدود 5-2% مشكلات ناباروری در مردان می شود. تولید نامناسب هورمون های FSH و LH بر تولید هورمون مردانگی یا تستوسترون و تولید اسپرم تأثیر دارند.

• مشكلات مربوط به دستگاه ایمنی بدن

• در بدن بعضی مردان علیه اسپرم خودشان ماده ای به نام آنتی بادی تولید می شود كه سبب كاهش حركت اسپرم یا به هم چسبیدن آنها می شود.


2)‌ ناهنجاری های مربوط به ساختمان بدن

بعضی عوامل نظیر بسته بودن لوله های خروج اسپرم (دفران، اپیدیدیم)‌ سبب ناباروری در مردان می شود . بسته شدن لوله های خروج اسپرم می تواند به علل مادرزادی، نقص ژنتیكی، عفونت ها یا التهاب های دستگاه ادراری – تناسلی باشد. البته جای جراحی های قبلی نیز می تواند این لوله ها را ببندند.

از جمله عوامل دیگر ناباروری در مردان واریكوسل است. در این حالت رگهای درون كیسه بیضه متسع می شود و كیفیت اسپرم كاهش می یابد.

3)‌ عوامل دیگر

عوامل دیگری نظیر ناتوانی جنسی و یا انزال زودرس نیز می تواند عامل ناباروری در مردان باشد.


‌علل ناباروری ژنتیکی

علل ناباروری اعم از مشکلات هورمونی و چاقی تا غیر طبیعی بودن سلول های جنسی (تخمک و اسپرم) همگی می تواند به نوعی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی باشد. برای مثال استعداد چاقی، ابتلا به عفونت و حتی لزوم انجام یک جراحی که به ناباروری می انجامد همگی هر چند کوچک می توانند به عوامل ژنتیکی مربوط باشند. امروزه مطالعات بر روی ژنهای خاص در انسان و مدل های آزمایشگاهی تا حدودی تاثیر عوامل ژنتیکی بر ناباروری را آشکار ساخته اند.

بعضی از عوامل ژنتیکی بر ناباروری مردان تاثیر می گذارند، در حالی که بعضی عوامل دیگر بر روی هر دو جنس و یا فقط بر روی زنان تاثیر گذارند. برای مثال جابجایی های کروموزومی می تواند بر روی مردان و زنان تاثیر بگذارد اما سندروم کلاین فلتر که در آن ترکیب کروموزوم های جنسی به صورت XXY در می آید تنها مختص مردان است و سندروم ترنر که در آن بیمار فقط دارای کروموزوم جنسی X است تنها مختص زنان است.


عوامل ناشناخته

گاه ممكن است پس از یك معاینه دقیق پزشكی، زن و شوهر كاملا‌ سالم تشخیص داده شوند ولی به علل ناشناخته بارور نشوند. اگرچه معمولا بعد از دو سال تعداد زیادی از این زوج ها بچه دار می شوند، اما تعدادی از آنها حتی بعد از گذشت سه سال بدون استفاده از روش های پیشگیری بچه دار نمی شوند، در این صورت باید تحت درمان قرار بگیرند.

 

 
طبقه بندی: ناباروری چیست ؟،
[ پنجشنبه 11 فروردین 1390 ] [ 04:18 بعد از ظهر ] [ علیاریگانه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود .
اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم.
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
فروش بک لینک طراحی سایت

statistics

قالب وبلاگ

آمارگیر وبلاگ